به گزارشافکارنیوز،ابوالفضل قناعتی اظهار داشت: در جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهران که دقایقی پیش آغاز شده است، قالیباف شهردار تهران حضور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در این جلسه دو موضع مهم از جمله ادامه بررسی برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و همچنین طرح الزام شهرداری تهران به علام لیست اموال قبال فروش در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

قناعتی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز همچنین موضوع آتش سوزی خیابان جمهوری و جزئیات آن با حضور شهردار بحثخواهد شد ضمن اینکه در جلسه بعدی نیز به صورت ویژه به این موضع رسیدگی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: بهزودی گزارش کمیسیونهای تخصصی شورا از جمله کمیسیون سلامت و همچنین نظارت شورا در صحن علنی اعلام میشود.