به گزارشافکارنیوز،دکتر ناصر اقبالی با بیان اینکه داوطلبان از امروز یکشنبه ۶ بهمن ماه می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی www. azmoon. org از وضعیت خود مطلع شوند، اظهار کرد: پذیرفته شدگان این مرحله باید روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم بهمن ماه به واحدها پذیرفته شده مراجعه و نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام کنند.

وی درباره زمان آغاز به تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان گفت: آغاز به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت نیم سال دوم سال جاری خواهد بود و پذیرفتهشدگان میتوانند در همین نیمسال مشغول به تحصیل شوند.