به گزارشافکارنیوز،«اکبر جوان» کارمند معلول نهاد ریاست جمهوری در توضیح اخراج خود گفت: اعلام شده بود کارمندانی که زیر ۸ سال سابقه خدمت دارند از نهاد بروند تا نیروهای جایگزین بیایند و نام بنده جزء این لیست قرار داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: بیش از ۸ سال است که به استخدام قراردادی نهاد ریاست جمهوری درآمده ام و تا اول بهمن در بخش پاسخگویی تلفنی مردم در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری کار می کردم.

این کارمند پیشین نهاد ریاست جمهوری گفت: طی چند ماه گذشته زمزمه اخراج کارکنان نهاد ریاست جمهوری که از دوره پیش(دولت نهم و دهم) به استخدام درآمده بودند، به گوش می رسید تا اینکه بالاخره این کار عملی شد و در جلسه ای که با آقای سماوی در این باره داشتیم، وی گفت برای اینکه بتوانم نیروی جدید برای مرکز بیاورم باید تعدیل نیرو صورت بگیرد.

منظور پیگیری صحت خبر فوق با برخی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری تماس گرفت که نتیجهای حاصل نشد اما یکی از مدیران این مجموعه اخراج این معلول را نادرست دانسته و گفت: خبر منتشر شده در برخی از سایتها مبنی بر اخراج تنها فرد معلول در نهاد ریاست جمهوری صحت ندارد.