به گزارش افکارنیوز، روزها و ماه ها در پی هم می گذرد و نبود نان آوری برای خانواده، همسر و فرزند شهید را به کار و تلاشی مضاعف و دو چندان مجبور می کند، حمایت هایی که از سوی دستگاه های مسئول نیز که صورت می گیرد نمی تواند نیازها را برآورده کند و آن هایی که مناعت طبع بیشتری دارند با کمک های اطرافیان و مراکز مرتبط می کوشند که خود کسب و کاری راه انداخته و مستقل شوند.

اما راه انداختن کسب و کار تجربه ای می خواهد که بسیاری از آنان ندارند، نبود این تجربه ها و ورود به دنیای پر حیلت و فریب فعالیت های اقتصادی نه تنها سودی عاید خانواده های شاهد نمی کند بلکه مشکلات آنان را دو چندان می کند.

روستایی همسر یکی از شهدا که سال ۶۵ و در عملیات والفجر به شهادت رسیده است، یکی از این افراد است که نوسان های اقتصادی، فریبکاری دنیای تجارت و مشکلات دیگر سبب شده است که او، در روزگاری نه چندان دور مورد احترام همگان بود این روزها، برای حفظ آبرو خود بی اینکه مکانی برای استراحت در شب ها داشته باشد به حرم امام(ره) متوسل شود و شب را تا به صبح در این مکان به سر کند.

طلبکارهایش، خانه اجاره ای او را محاصره کرده و با حکم جلب به دست، به دنبال اویند که همسرش را برای دفاع از ناموس همین افراد، من و شما به مسلخ فرستاده است.

او این روزها تنهای تنها و با فرزندانی که هر روز در دلهره دستگیری همسر ” شهید ” هستند به دنبال یاوری می گردد که بتواند او را کمک کند تا بدهکاری ۶۰ میلیون تومانی خود را بدهد. کمکی که با وجود حضورش در دستگاه های مختلف و دیدارش با مسئولان مختلف از رده های گوناگون تاکنون به وی صورت نگرفته است.

درهمین وانفسای سختی ها که بی شک سخت تر از دوران نبود همسر نیست، دست کمک خود را این بار با دردمندی به سمت ما دراز کرده است، کمکی که انجامش ادای دینی خواهد بود به ایثار و از خودگذشتگی این همسر که نقش پدر شهید را نیز برای فرزندانش ایفا کرده است.

اینجا ایران است، کشوری که به وجود مردمانی به خود می بالد که در هر لحظه خاطره ای ماندگار را ثبت می کنند، مردمانی که بی اینکه نفع خود را ببینند، خود را در مقابل گلوله های دشمن قرار دادند و آرامش امروز را برایمان رقم زدند. همان مردمانی که هنوز هم در کوچه پس کوچه های شهر می توان رد و نامی از آنان دید.

این همسر شهید نامه ای را نوشته و در اختیار پایگاه خبری شهدای ایران قرار داده است تا خیرین و مردم شریف ایران هر میزان که می توانند وی را کمک کنند تا مشکلاتش مرتفع شود. وی تاکنون نزد مسئولین بسیاری رفته است که هیچ کدام جوابگوی وی نبوده اند.
برای کمک به این همسر شهید که مادر سه یادگار دیگر نیز هست می توانید با شماره ۶۶۵۷۶۲۸۲، پایگاه خبری شهدای ایران تماس بگیرید و یا کمک های خود را به صورت مستقیم به شماره حساب ۵۰۲۲۲۹۱۰۳۰۳۴۸۳۸۵ نزد بانک پاسارگاد به نام روستایی واریز فرمایید.

مدارک این همسر شهید نزد پایگاه خبری شهدای ایران محفوظ است.