به گزارشافکارنیوز،محمد دیمه‌ور درباره تغییراتی که در پیک‌های دانش‌آموزان ابتدایی ایجاد شده، افزود: برای نوروز ۹۳ سیاست‌گذاری پیک‌های نوروزی از طریق وزارتخانه انجام شده و بخشنامه آن نیز به استان‌ها اعلام شده است.

وی افزود: با توجه به این که رئیس‌جمهور در روز بازگشایی مدارس سه محور مهم مهارت مطالعه، گفت‌وگو و انشاء را مورد تاکید قرار دادند، بر اساس سیاست‌گذاری وزارت آموزش و پرورش مقرر شده استان‌ها این سه موضوع را به عنوان موضوعات مطرح شده در پیک نوروزی به دانش‌آموزان ارائه دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که توزیع پیک‌های نوروزی توسط استانها " اختیاری " است، گفت: استان‌ها موظف شده‌اند این سه محور اصلی یعنی فرهنگ گفت و گو، مهارت مطالعه و نگارش یا همان انشاء را در پیک‌های نوروزی ارائه دهند. ضمن آنکه تاکید شده از ارائه مطالب سنگین و حجیم درسی در پیک‌های نوروزی پرهیز کنند.

دیمه‌ور خاطرنشان کرد: در پیک‌های نوروزی امسال برخی از صفحات به خاطره‌نویسی دانش‌آموزان اختصاص یافته، این امر در جهت تقویت نگارش و انشاء دانش‌آموزان صورت گرفته و این موضوع یکی از مطالبات رئیس‌جمهور نیز محسوب می‌شود.

وی ارائه پیک‌های نوروزی را فرصت مناسبی برای تقویت سه مهارت گفت‌وگو، مطالعه و نگارش عنوان کرد و گفت: این موضوعات نه تنها مطالبه رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش و دانش‌آموزان است بلکه کمک می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند در ایام تعطیلات نوروز از این فرصت در جهت تقویت این مهارت‌ها استفاده کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در پیکهای نوروزی امسال تقویت مهارتهای دانشآموزان مورد توجه ویژه قرار گرفته و از حالت صرف موضوعات درسی خارج شده است.