به گزارشافکارنیوز،«رحیم مطهری نژاد» افزود: موضوع مهمی که زندانیان با آن مواجه هستند این است که مردم و مسوولان آنها را به یک چشم نگاه می کنند، در حالیکه تمامی زندانیان بد و تبهکار نیستند.

وی با تاکید بر تفکیک زندانیان از یکدیگر، ادامه داد: بسیاری از زندانیان در نتیجه بی توجهی به قوانین و مقررات به زندان افتاده اند و برخی به خاطر مسایل مالی از جمله نپرداختن مهریه، چک برگشتی و بدهکاری و یا عده ای نیز به علت کلاهبرداری و یا تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و نباید آنها را در فهرست تبهکاران قرار داد.

** زندانی بیش از آزادی به شغل نیاز دارد


مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه زندانی بیش از آزادی به شغل نیاز دارد، گفت: ایجاد شغل برای زندانی بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: سازمان زندان ها اشتغال پس از رهایی زندانیان را مدیریت می کند، البته به موضوع اشتغال زندانیان پس از آزادی باید توجه ویژه و همه جانبه ای صورت گیرد.

به گفته مطهری نژاد، ایجاد اشتغال برای زندانیان پس از آزادی فقط برعهده قوه قضاییه و سازمان زندان ها نیست و تمام دستگاه ها، نهادها، مراجع ذیصلاح و صاحبان صنایع و مشاغل باید در این موضوع ورود کنند تا با مدیریت همه جانبه این موضوع، آسیب های اجتماعی را کاهش داده و باعثبازنگشتن مجدد زندانیان به زندان شوند.

وی افزود: تجربه نشان داد که مدیریت این موضوع، ۱۰ برابر کاهش بازگشت زندانی به زندان را درپی داشته است.

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان، اکنون بازگشت مجدد فرد زندانی به زندان را قابل توجه دانست و گفت: اگر موضوع شغل فرد زندانی پس از آزادی مدیریت شود، از بازگشت مجدد او به زندان می کاهد.