به گزارشافکارنیوز،حسام مقدم گفت: با توجه به درخواست مسافرین مترو مبنی بر اعتراضی که نسبت به ایجاد مزاحمت دستفروشان داشتند این طرح اجرایی شده است.

وی افزود: دستفروشان موجب سلب آرامش مسافرین داخل قطارها شده بودند و اختلال در رفت و آمد قطارها به وجود آورده بودند و به همین دلیل طرح از اواسط هفته گذشته به اجرا گذاشته شد.

مقدم تاکید کرد: پس از اجرای طرح و در این مدت بازخورد خوبی از سوی مردم دریافت کردیم. چرا که این طرح در نهایت ادب و احترام در برخورد بادستفروشانانجام می‌شود و از فعالیت آنها در قطارها و روی سکوها ممانعت می‌شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداریمتروتهران ادامه داد: ‌ اگر در مواردی دستفروشی بر انجام کار خود اصرار داشته باشد و یا درصدد بهم ریختن محیط داخل واگن یا ایستگاه باشد فرد در اختیار پلیس مترو قرار می‌گیرد و پلیس در مورد فرد تصمیم‌گیری می‌کند ولی تاکنون در اجرای طرح مشکل خاصی به وجود نیامده است.

وی افزود: به دستفروشان به دید فردی که خدای نکرده مشکلی دارد، نگاه نمیکنیم و یقینا برخورد سلبی و فیزیکی وجود ندارد و در نهایت آرامش از دستفروشها درخواست میکنیم که روی سکوها و داخل قطارها فعالیت نکنند.