به گزارش افکارنیوز، دنیای آکواریوم باعثایجاد حس پویایی در بیماران و سرعت بخشیدن به ریتم زندگی آن‌ها می‌شود.

پروفسور موریس، رئیس بخش جراحی پلاستیک و بخش سوختگی بیمارستان سنت لویی در پاریس از مشاهدات عینی خود دراین‌باره می‌گوید: بیماران ایزوله هر روز برای دیدن تغییرات آکواریوم از اتاق خود خارج می‌شوند و به این ترتیب با بیماران دیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

به این ترتیب آکواریوم، محلی برای اجتماع بیماران، دیدار، گفت‌وگو و تجدید روحیه است. بیماران ماهی‌ها را به دقت زیر نظر دارند و شاهد تولد یا مرگ آن‌ها هستند. مشاهده زندگی پویا و پرجنب‌وجوش ماهی‌ها و زندگی این موجودات در آب باعثتقویت روحیه بیماران می‌شود.

مطالعات بالینی نشان می‌دهد مشاهده آکواریوم به مدت ۲۰ دقیقه به طرز قابل توجهی باعثکاهش فشارخون می‌شود و تاثیر این کاهش تا چند ساعت بر روی بدن بیمار باقی می‌ماند.

پیش از این نیز مطالعات محققان آمریکایی نشان داده بود وجود آکواریوم در آسایشگاه‌ سالمندان باعثافزایش اشتهای بیماران مبتلا به آلزایمر می‌شود.

همچنین آکواریوم باعث کاهش خطر ایجاد زخم بستر در بیماران میشود، چراکه بیماران را ترغیب میکند تا از تخت خود خارج شوند.