به گزارشافکارنیوز،رحیم مطهرنژاد اعلام کرد: در مورد ایجاد یک سازمان مردم نهاد برای حمایت از ایرانیان در بند در کشور مالزی با سجادی(مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه) و فیروزنیا(سفیر ایران در مالزی) مذاکراتی داشتیم که ثمر بخش بود.

وی افزود: بعد از این مذاکرات جمعی از خیرین، بازرگانان و تجار ایرانی مقیم مالزی با پیگیری های انجام شده اولین NGO حمایت از زندانیان خارج از کشور در مالزی را با هدف حمایت و کمک به ایرانیان زندانی در مالزی آغاز کردند.

اين اقدام خيرخواهانه در حالي است كه هم اكنون تعداد زندانیان ایرانی در اندونزی ۱۰۰ نفر و در مالزی ۳۰۰ نفر است.