به گزارشافکارنیوز،حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران درباره نحوه آغاز به کار مسکن اجتماعی که چندی پیش از سوی مسئولان عنوان شده بود، گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم متعهد شد که پروژه‌های دولت قبل را به سرانجام برساند، بالطبع انجام مسکن اجتماعی به تأخیر می‌افتد.

به گفته کریمی با توجه به اینکه هم‌اکنون دولت مکلف به تکمیل و تحویل واحدها در تهرانسر است آغاز طر‌ح‌های جدید با تأخیر همراه خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری تهران یکی دیگر از مشکلات آغاز به کار انبوه‌سازان را تسهیلات برشمرد و افزود: با توجه به اینکه با مشکلات عدیده در مسکن مهر مواجه و در پی کاهش این آسیب هستیم، اجرای مسکن اجتماعی مستلزم کاهش مشکلات ناشی از انبوه‌سازان است که باید برطرف شود و واحدهای مسکن‌های مهر هرچه زودتر تکمیل و واگذار شود.

معاون عمرانی استانداری تهران درباره ایمن‌ساز ساخت و ساز انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: استانداردهای ساخت و ساز در همه پروژه‌ها لحاظ شده است، برای مثال رفع مشکل آب پردیس که با برخورد استاندار همراه بود با هرگونه بی‌قانونی و عدم اعمال قانون برخورد می‌شود.

به گفتهی وی باید مردم بدانند که در شهرستانهای تازه تأسیس مشکلات گوناگونی وجود دارد اما با نظارت استانداری برطرف میشود.