به گزارش افکارنیوز، شرکت مهرپویان کهکشان رایانه برای تکمیل کادر دفتری خود ۴ نفر در قالب منشی ومسئول فروش با روابط عمومی بالا خلاق و روحیه کار گروهی با حقوق اداره کار استخدام می نمایید.

آدرس دفتر تولید: اصفهان ملکشهر خیابان مطهری کوچه مهتاب پلاک ۳
شماره های تماس: ۴۳۸۱۴۱۲-۴۴۳۷۶۷۱
سایت شرکت: www. mehrkia. ir