به گزارشافکارنیوز، «سید محمد هاشمی» روز دوشنبه گفت: فرآورده های دارویی، مکمل ها، فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی که از طریق شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و غیرمجازهستند.

وی تصریح کرد: این محصولات تبلیغی نه تنها اثرگذاری آنها مورد تایید نیست، بلکه دارای عوارض مخرب و جبران ناپذیری نیزهستند.

هاشمی با اشاره به عوارض نامطلوب استفاده از این محصولات غیر مجاز و شکایات متعدد مصرف کنندگان در این خصوص گفت: وزارت بهداشت ضمن درخواست ازهموطنان برای پرهیز از خرید و مصرف این گونه محصولات اعلام می کند هیچ مسئولیتی در قبال عوارض ناشی ازمصرف این محصولات ندارد.