به گزارش افکارنیوز، مجری برنامه، به دیگی که آشپز مهمان در حال پخت غذا بود، برای سر به سر گذاشتن وی، سرکه ریخت، آشپز عصبانی شد و در پخش مستقیم برنامه به وی حمله کرد.

لینک فیلم