به گزارشافکارنیوز،سردار ناصر اصلانی با اعلام خبر کشف یک تن و ۵۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ۳۰ روز گذشته در سطح شهرستان‌های فرماندهی غرب استان تهران، گفت: در این راستا هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شدند.

وی با بیان اینکه عمده اعضای این باند با کرایه منازلی در ملارد و شهریار تحت عنوان «خانه‌های مجردی» اقدام به دپوی مواد مخدر وارد شده از مرزهای شرقی می‌کردند، گفت: این قاچاقچیان، مواد دپو شده را در تهران بزرگ و غرب استان تهران توزیع می‌کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در این ۳۰ روز، یک تن و ۵۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد، گفت: تریاک، حشیش، شیشه، مورفین و هروئین از جمله مواد مکشوفه از قاچاقچیان بوده است.

اصلانی با اعلام خبر دستگیری ۲۷ تن از قاچاقچیان مواد مخدر در این مدت، گفت: در این راستا سه زن دستگیر شده و مابقی قاچاقچیان مرد بوده‌اند که از اعضای این باند، پنج دستگاه خودروی سنگین و ۱۱ دستگاه خودروی سبک نیز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به پیچیدگی جاسازهای مواد مخدر توسط اعضای یکی از این باندها، گفت: اعضای یکی از این باندها در داخل کابین تریلر و داخل بار آهن به گونه‌ای مواد مخدر را جاساز کرده بود که این جاساز برای اولین بار در کشور مشاهده شده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اتمام حجت با قاچاقچیان مواد مخدر در سطح حوزه استحفاظیاش، گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات فرماندهی غرب استان تهران بدون اغماض و چشم داشتی و با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و دریافت اخبار مردمی، شناسایی و انهدام باندهای مواد مخدر را در دستور کار قرار داده است.