به گزارشافکارنیوز،مسعود ثقفی در خصوص توزیع قرآن‌های چاپ عربستان در مسابقات قرآنی فرهنگیان اظهار داشت: روز پنج شنبه مسابقه قرآن فرهنگیان در یکی از مدارس شهر تهران برگزار شد و در این برنامه مدیر مدرسه تصمیم گرفت تا برندگان مسابقه قرآن‌هایی را هدیه دهد.

وی افزود: مدیر مدرسه تصمیم گرفت تا تعدادی از قرآن‌هایی که در مدرسه وجود داشت و قبلا به عنوان هدیه به مدرسه اهدا شده بود را به برندگان مسابقه اهدا کند البته این قرآن از چندین سال گذشته در مدرسه موجود بوده است و در هنگام توزیع متوجه شدیم که این قرآن‌ها برای عربستان است که به زبان فارسی ترجمه شده است.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران درخصوص اینکه این قرآن‌ها چگونه به مدرسه راه یافته بود اظهار بی‌اطلاعی کرد.

این موضوع شاید تائیدی باشد بر اخباری که درخصوص رخنه برخی فرقهها از جمله وهابیت در مدارس بارها از سوی رسانهها مورد تاکید قرار گرفته بود.