به گزارشافکارنیوز،مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: آموزش و پرورش شهر تهران ماجرای توزیع قرآن چاپ عربستان را تکذیب می‌کند.

وی افزود: چنین قرآنی وجود ندارد و افرادی که ادعا می‌کنند این قرآن را به ما نشان دهند.

این تکذیبیه در حالی صورت میگیرد که آقای ثقفی دقایقی چگونگی، مکان و زمان توزیع این قرآنها را توضیح داده و حتی اعلام کرده بود که این قرآنها از چندین سال پیش در این مدرسه موجود بوده است.