به گزارشافکارنیوز،سردار «محمدرضا نقدی» روز دوشنبه در مراسم رونمایی گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا(۲۰۱۳) افزود: آمریکا از جنگ جهانی تا امروز شاید یک روز بدون جنگ را نگذرانده است، یا در جنگ بوده و یا از متجاوزین حمایت می کرده است.

وی به سند بند ۲۱ آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا در چند جا از این سند بیان می کند که ما رهبر جهانیم و این رهبری باید باقی بماند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به خبر روز گذشته(یکشنبه) وزیر دادگستری آمریکا مبنی بر کشته شدن سالیانه ۵۰۰ کودک در این کشور با استفاده از سلاح گرم، افزود: این کودکان قربانی صنعت تسلیحات آمریکا هستند، چون صاحبان صنایع تسلیحاتی با فروش اسلحه ها در بازار آزاد قتل این کودکان را موجب می شوند.

سردار نقدی، سند دیگر بر نقض حقوق بشر در آمریکا را مصاحبه نکردن رییس جمهور آمریکا با خبرنگاران ایرانی دانست و تصریح کرد، در ۳۵ سال گذشته هیچ یک از روسای جمهور آمریکا جرات نداشته اند با خبرنگار ایرانی روبرو شوند و با او مصاحبه کنند.

وی ادامه داد: کشوری که ادعای آزادی بیان و گردش اطلاعات دارد چرا نباید با خبرنگاران سایر کشورها مصاحبه کند.

سردار نقدی افزود: کشتن «شاواز ایکس» نوه «مالکوم ایکس» به خاطر ارتباط با مسلمانان و حوزه علمیه در ایران و همچنین به رگبار بستن زن جوان سیاهپوست دندانپزشک به خاطر عبور از مقابل کاخ سفید نمونه بارز نقض حقوق بشر در آمریکاست.

وی گفت: آتش نقض حقوق بشر در آمریکا دامن دنیا را گرفته و بشریت از رژیم مستبد آمریکا به تنگ آمده است.