به گزارشافکارنیوز، عکس زیر تصویر یکی از بانوان جان باخته حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری است.