به گزارش افکار، درجلسه اعضای هماهنگی برگزاری اولین المپیاد ورزشی سمر که با حضور نمایندگان موسسه خیریه سمر ، کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک ، فدراسیون ورزش های همگانی ،فدراسیون انجمن های ورزشی ونمایندگان انجمن ها وکمیته های ورزشی در محل هتل ملی المپیک برگزار شد اعضای تیم اجرای این المپیاد ، مربیا،داوران وحامیان این المپیاد مشخص شدند

عباس مغاری دبیر این المپیاد دراین باره گفت: اعضای تیم اجرایی با توافقات انجام شده با بنیان گذار موسسه سمر ورئیس ستاد برگزاری خانم شهرزاد آیرم اروجکندی به این شرح معرفی شدند: آقایان کوروش مجتبوی به سمت مدیر برگزاری، روح الله قاسم پور به سمت مدیر اداری وپشتیبانی، آرش محمد زاده مسئول روابط عمومی ورسانه وخانم ها سارا رنجبر وفاطمه جعفری مسئول ورزشکاران، ساناز مجتبوی مسئول کمیته داوری وفروزان زاهدمنش مسئول کمیته ورزشی مشخص شدند.

این المپیاد در ۱۰ رشته ورزشی روز پنجشنبه هفته جاری در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهدشد. این ورزشکاران که ۹۰ نفر میباشند همگی از بهبود یافتگان سرطان موسسه سمر برگزیده شده اند وقرار است در رشته های ورزشی یوگا، بسکتبال، دارت، لیوان چینی، تنیس روی میز، مینی تنیس، دو ومیدانی، فوتبال دستی، برای تونیک وبهکاپ به رقابت بپردازند.

وی در پایان از تمامی سازمانها ، نهادهای ورزشی وغیره ورزشی ، کمیته ها وانجمن های ورزشی وفدراسیون ها ، اصحاب رسانه ، وهمچنین شرکت مبنا مدیران میعاد که این المپیاد را حمایت نموده اند تقدیر وتشکر نمود .