محمد حسین سرورالدین در گفتگو با مهر افزود: اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که احتمال سوء استفاده و تقلب وجود دارد موضوع در کمیسیون موارد خاص که اعضایی از شورای عالی قضایی، دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت و سازمان سنجش عضو آن هستند مطرح می شود.

رئیس سازمان سنجش به محرومیت از شرکت در آزمون یا محکومیت قضایی به عنوان تنبیهات در انتظار افرادی اشاره کرد که تقلبشان محرز شده است و گفت: وضعیت متخلفان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونها و هیئت تجدید نظر که از دیوان عدالت اداری و مراجع لازم عضو آن هستند نیز بررسی می شود.

وی افزود: با تشخیص هیئت های بدوی و تجدید نظر ممکن است موارد شناسایی شده تبرئه شوند یا مقصر شناخته شوند و بسته به جدی بودن تخلفی که مرتکب شده اند محرومیت هایی نظیر لغو قبولی، لغو قبولی به همراه یک تا چند سال محرومیت از شرکت آزمون شامل حالشان شود. مواردی نیز که لازم باشد به مراجع قضایی معرفی می شوند.