محمد تقی روغنی ها با اشاره به نحوه کنترل شبکههای ماهواره ای در سایر کشورهای دنیا گفت: در مالزی رسیوری برای مخاطبان طراحی شده که ۴۰ تا ۵۰ شبکه ای را که مورد تایید خودشان است در اختیار مردم قرار می دهد. هم تنوع وجود دارد و هم کنترل صحیح اعمال می شود.

به گزارش مهر، وی کابلی شدن شبکه های تلویزیونی را در ایران امکان پذیر ندانست و گفت: در ایران کسی حاضر به پذیرش چنین مسئولیتی نیست زیرا اگر اعلام شود چنین شبکه هایی مورد تایید است و برنامه ای بر خلاف آنچه مرسوم است از یکی از شبکه ها پخش شود انتقادها آغاز می شود.

روغنی ها با اشاره به این که پیشنهادات کاربردی برای کنترل ماهواره در ایران اجرایی نیست گفت: کابلی شدن یکی از پیشنهادات عملی است اما اگر در فیلمی لباس هنرپیشه مناسب نباشد یا ترانه ای پخش شود که با سیاستهای فرهنگی ما همخوانی ندارد از چشم نظام دیده می شود و کسی حاضر به قبول مسئولیت آن نیست.

این استاد ارتباطات جمع آوری دیش های ماهواره توسط نیروی انتظامی را راه حل مناسبی برای برخورد با این مشکل ندانست و گفت: برخورد موردی در ۲۰،۳۰ محله تهران که نمی تواند مشکل ۷۰ میلیون نفر را حل کند. هزینه نصب دوباره دیش ها نیز به قدری پایین است که دوباره بعد از جمع آوری نصب می شوند.

روغنی ها نسبت به فعالیت گروه های ضد دین در شبکه های ماهواره هشدار داد و گفت: شبکه هایی که به تبلیغ دین مسحیت می پردازد یا مبانی تشیع و اسلام را زیر سوال می برند به راحتی در دسترس کودکان ما هستند که این به دلیل بی مسئولتی نهادهای مرتبط است.

این استاد علوم اتباطات تاکید کرد: خانواده ها نیز تمایلی به تماشای شبکه های مستهجن و ضد دین ندارند اما وقتی همه چیز برای فرار از مسئولیت رها شده است این اتفاقات رخ می دهد.