مرتضي گچكوب، سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين هواپيما بعد از ده دقيقه ترك فرودگاه مهرآباد تهران دچار نقص فني شد كه به تشخيص خلبان از ادامه مسير به سمت فرودگاه بوشهر منصرف شد و در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست.
وی یادآوشد: این هواپیما قرار بود ساعت ۱۵/۷دقیقه صبح در فرودگاه بوشهر به زمین بنشیند و در ساعت ۱۵/۸ دقیقه نیز با پرواز شماره ۴۰۸ مسافران بوشهری را به تهران منتقل کند.
گچكوب اضافه كرد: با پيگيري هاي انجام شده مقرر شده پرواز جايگزين در ساعت ۳۰/۱۲ دقيقه مسافران را از تهران به بوشهر منتقل كند.