کاظم ندافی با بیان اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فقط نقش پیگیری و هماهنگ کننده دارد و نمی تواند در اجرا مستقیم وارد عمل شود ، گفت : این وزارتخانه تمام اقدامات لازم را در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات انجام داده و دستورالعمل ها و آئین نامه های مورد نیاز را تهیه کرده است .

وی افزود: نمایندگانی از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، صنعت و نیروی انتظامی از اعضای ستاد کشوری کنترل دخانیات هستند.
مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این وزارتخانه در بهترین شرایط ۲۰ تا ۲۵ درصد شرایط تحقق آرمان های مبارزه با دخانیات را در اختیار دارد، تصریح کرد: همه دستگاه ها باید نقش خود را در کنترل و مبارزه با دخانیات درست اجرا کنند تا قانون جامع تهیه شده دراین باره کامل اجرا شود.

ندافی همچنین از دایر شدن بیش از ۱۳۰ کلینیک ترک دخانیات در کشور خبر داد. وی افزود: نگرانی ما کاهش شروع سن استعمال دخانیات است و برنامه ای آموزشی دراین زمینه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محقق نشدن مالیات پیش بینی شده از محل تولید دخانیات داخلی در سال گذشته نیز خبرداد.
ندافی گفت: رقم پیش بینی شده مالیات محصولات دخانی سال ۸۹،۱۵۰ میلیارد تومان بود که در حدود نیمی ازآن دریافت و به خزانه دولت واریز شد. وی با بیان اینکه بخشی از این مالیات به چنددستگاه داده می شود، افزود: سال گذشته هفت میلیارد تومان از این محل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد که دراین زمینه هم رقم پیش بینی شده محقق نشد.

مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت : مبلغ داده شده به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ساخت و توسعه شبکه های بهداشتی روستایی و شهری صرف شد