به گزارش افکارنیوز، نیکول بیون دختر نوجوان کالیفرنیایی فیلمی از کایدن ۱۵ ماهه خواهر کوچکش را در زمانی که کودک برای اولین بار بارش باران را در زندگی اش تجربه می کند روی شبکه های اجتماعی گذاشته است.

این فیلم که دو هفته پیش منتشر شده اکنون در سراسر جهان با استقبال کاربران مواجه شده است و با گذشت هر روز بر محبوبیتش افزوده می شود.

دختربچه خردسال زیر بارش باران تلوتلو خوران این پدیده طبیعی را کشف کرده و شادمانه می خندد.

بیننده با مشاهده معصومیت و خنده های کودکانه کایدن نمی تواند بی تفاوت مانده و احساسات لطیفش برانگیخته می شود.

این فیلم کودکانه و زیبا را با هم ببینیم.

لینک فیلم