به گزارشافکارنیوز،مسعود خسروی، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعلام این خبر افزود: بنا به سیاستهای مدیریت شهری در ارتقا سلامت جامعه طرح جمع آوری و ساماندهی کودکان کار وخیابانی با هدف حرکت در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این افراد علاوه بر مسائل و مشکلات اجتماعی چهره شهر را نیز مخدوش و نامناسب می کند گفت: کودکان کار وخیابانی پس از شناسایی وجمع آوری جهت ساماندهی تحت پوشش برنامه های حمایتی، مهارت آموزی، بهداشتی و پزشکی قرار گرفتند.

خسروی با بیان اینکه در این طرح افراد جمع آوری شده تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار گرفتند افزود: با توجه به نقش خانواده درکاهش آسیب های اجتماعی همزمان با برنامه های حمایتی پیش بینی شده برنامه های آموزشی نیز ویژه خانواده این کودکان اجرا می شود.

معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه ۵ گفت : به همت مرکز خدمات اجتماعی منطقه تداوم اجرای طرح جمع آوری وساماندهی کودکان کار وخیابانی ومتکدیان سطح منطقه درحال انجام است.