«آنی برادل» ۴۶ ساله و اهل منطقه «فول‌ هام» در غرب «لندن» است.

این زن که یک وکیل است در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی انگلستان، اضافه کرد: در حالی که در اتاقم در خواب بودم، احساس کردم چیزی موهایم را مشوش می‌کند.

سپس تیزی یک چیزی شبیه دندان را بر روی گوشم احساس کردم و با هیجان از جا پریدم.

وی خاطرنشان کرد: با تعجب روباهی را دیدم که دندان‌هایش را درون گوشم فرو کرده بود.

من هم با تمام توان او را راندم و قسمتی از گوشم را که کنده بود، به دقت برداشتم. سپس با اورژانس تماس گرفته و آن‌ها موفق شدند، قسمت آسیب دیده را پیوند بزنند.

به گزارش ایسنا، این حمله در پی حملات مشابه که ناشی از ورود روباه‌ها به مناطق شهری و منازل سکنه انگلستان است و طی ماه‌های اخیر، رخ داده، به وقوع پیوسته است.