به گزارشافکارنیوز،شمس اله مبشری گفت: ماموران نیروی انتظامی با متوقف کردن یک دستگاه اتوبوس مسافربری مقادیر زیادی پوشاک خارجی کشف کردند که با توجه به عدم ارائه اسناد گمرکی از سوی ۷ تن صاحب محموله کالا به ظن قاچاق کشف و ضبط شد و در همین راستا پرونده ای تحت عنوان قاچاق تشکیل شد و جهت رسیدگی پرونده به شعبه اول تعزیرات ارجاع داده شد.

این مقام مسئول قضایی در خاتمه اظهار داشت:در همین راستا ۷ تن بازداشت شدند و پس از ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی شعبه متهمین را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کردند.