به گزارشافکارنیوز،حسن پورین‌محمد اظهار کرد: همکاری خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از اعتیاد بسیار کم است و مشکل درمانگر و مشاور در این رابطه تن ندادن خانواده‌ها به آموزش در این زمینه است.

وی با بیان اینکه شرکت خانواده‌ها بالاخص پدران و برادران در این حوزه کم است، تصریح کرد: متأسفانه خانواده‌ها در معرض اطلاعات جدید قرار نمی‌گیرند و همین امر موجب می‌شود که اعتیاد پاشنه آشیل کشور باشد، چراکه ما فکر می‌کنیم در این زمینه مشکلی نداریم اما بعدها متوجه می‌شویم که اطرافیان ما نیز آلوده این مسأله شده‌اند.

این مسوول با بیان اینکه آمار دقیقی در مورد دانشجویان و دانش‌آموزان مصرف کننده سیگار و یا معتاد وجود ندارد، اظهار کرد: گفتن اینکه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، امر ناشایستی است؛ این امر نشان می‌دهد ما در این زمینه کار نکرده‌ و شناسایی نداشته‌ایم اما به هر عنوان آمارهایی که در آموزش و پرورش ارائه می‌شود غیر واقعی است و تحقیق خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در دانشگاه ۴۰ درصد در زمینه مصرف سیگار و یا موادمخدر مشکل وجود دارد که این درصد هم چندان علمی نیست.

این مسوول افزود: باید در دانشگاه‌ها باز شده و در این زمینه همکاری صورت گیرد. همه باید همگرا شویم و نترسیم از این که تحقیقی در حوزه اعتیاد انجام گیرد، بلکه باید آمارهای به روز ارائه و بر اساس آن اقدامات لازم آغاز شود. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه نداشتن آمار علمی است، همین امر باعثمی‌شود تا حدودی اقدامات صورت گرفته جواب ندهد، چرا که گروه‌های آسیب‌پذیر را نمی‌شناسیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحثسیگار نیز آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد ۶۳ تا ۶۸ درصد مصرف اولین سیگار بدلیل تعارف دوستان بوده است.

این کارشناس افزود: فرهنگ رابطهگرای جوانان باعث میشود برای اینکه در گروههای همسان بمانند و پسزده نشوند، درگیر این مسایل شوند.