به گزارشافکارنیوز،احمد دنیامالی با اشاره به اینکه چندی پیش به دلیل حضور در انتخابات فدراسیون‌ها، استعفای خود را به ریاست شورای شهر تهران تقدیم کردم، اظهار داشت: بر اساس قانون باید این کار را انجام می‌دادم تا بتوانم در انتخابات شرکت کنم.

دنیامالی بیان داشت: اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند نه عضویت در شورا و نه عضویت در فدراسیون‌های ورزشی اساساً شغل محسوب نمی‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تاکید داشته که حضور در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که سرانجام تکلیف شما در شورای شهر چه خواهد شد، گفت: امیدوارم با تعامل سازمان بازرسی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر این مشکل به زودی برطرف شود چرا که بنده سابقه‌ طولانی نیز در بحثمدیریت شهری و به خصوص حمل و نقل ریلی و شهری دارم.

دنیامالی ادامه داد: بحث دیگری که وجود دارد که بنده سابقهای خوبی هم در بحث ورزشی و بخصوص قایقرانی دارم که عضو بینالمللی این رشته هستم و در حال حاضر برنامه توسعه قایقرانی آسیا با بنده است.