به گزارشافکارنیوز،احمد مسجدجامعی ‌گفت: خروج از شورا مقدمات و مراحلی دارد که تا آنها طی نشود امکان خروج از شورا فراهم نیست. در گذشته نیز دوستانی برای سمت‌های دیگر که البته به صورت تمام وقت بوده‌اند، انتخاب شده‌اند ولی در آن موارد هم ترجیح ما این بوده که در شورا بمانند.

وی با تاکید بر اینکه دنیامالی از افراد موثر و کارآمد شورای شهر تهران است، افزود: تحصیلات و تجربه‌ اجرایی وی زیاد است و در برنامه‌ریزی‌ها و وضع قواعد حضور داشته‌اند و در کنار عضویت شورا می‌توانند به فدراسیون قایقرانی نیز کمک کنند.

وی در خصوص ایراد سازمان بازرسی به دو یا چند شغله بودن اعضای شورای شهر، گفت: استعلامی هم از مجلس داشتیم که پاسخ داده نشده است و امیدواریم این مسئله را خود سازمان بازرسی به شکلی منطقی حل کند. البته از نظر اعضا قسمت حقوقی مجلس پاسخ خود را داده است.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص ایجاد شائبه کم اهمیت خواندن جایگاه نمایندگی مردم از سوی اعضا و گذشتن از رای مردم برای حضور در سمت‌های دیگر، گفت: این حضور اعضا در سمت‌های دیگر نشان می‌دهد که اعضای شورا توان موثری دارند که در پست‌های دیگر از آنها استفاده می‌شود. در حقیقت اینها یک فعالیت اجتماعی است که به نه تنها تضعیف شورای شهر نیست بلکه جایگاهش شورا را تقویت می‌کند.

وی گفت: معمولا از افراد ورزشکار مرتبط با رشته ورزشی در صورت تمایل استفاده می‌شود و اعضای شورا هم در این رشته‌های ورزشی تجربه دارند و منشا اثر هستند.

به عنوان یک عضو با استعفای دنیامالی موافق نیستم


مسجدجامعی تاکید کرد: آقای دنیامالی میتواند در همین شرایط حضور در شورا هم به فدراسیون قایقرانی کمک کنند و من به عنوان یک عضو شورای شهر تهران موافق استعفای وی نیستم.