به گزارشافکارنیوز،عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی در مورد ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان برای ایجاد وزارتخانه جدید به نام وزارت ازدواج گفت: نمایندگان آزاد هستند که هر طرحی که مناسب می‌دانند مطرح کنند اما ایجاد یک وزارتخانه جدید خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و به نظر نمی‌رسد چنین اقداماتی با اقبال نمایندگان روبه‌رو باشد چرا که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر کوچک کردن دولت و کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها است و قرار نیست وزارتخانه جدیدی را به دولت اضافه کنیم.

عزیزی ادامه داد: اگر بنا بر حمایت از ازدواج جوانان باشد طرح‌های خوب بسیاری برای تسهیل ازدواج قبلا در مجلس مطرح شده است و نیازی به ایجاد وزارت مستقل برای این کار نیست.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های برای تصویب یک ردیف بودجه و اعتبار خاص برای حمایت از ازدواج جوانان گفت: تلاش‌های ما قبل از تصویب بودجه برای وارد کردن یک اعتبار خاص برای حمایت از ازدواج جوانان با اقبال نمایندگان روبه رو نشده است به نظر می‌رسد که اراده جدی در حمایت از افزایش ازدواج در میان جوانان وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر این که در صورت وجود ارادهای برای حمایت از جوانان طرحهای خوبی وجود دارد که میتوان آنها را اجرایی کرد گفت: راهاندازی یک وزارتخانه جدید هزینههای بسیاری را به دولت تحمیل میکند وزارتخانه کارمند، ساختمان و بودجه مستقل میکند اما من فکر میکنم اگر ما نیمی از اعتباراتی را که برای راهاندازی یک وزارتخانه جدید نیاز است در اختیار جوانان بگذاریم بیشتر از این به ازدواج جوانان کمک کردهایم.