به گزارشافکارنیوز،هفتم آذر امسال یک فقره سرقت موتورسیکلت به کلانتری ۱۱۴ غیاثی اعلام شد. با حضور مأموران، شاکی عنوان داشت که جوانی با یک دستگاه خودرو سواری پراید و به بهانه خرید موتورسیکلت، سوئیچ موتور را به بهانه دور زدن از وی گرفته و اقدام به سرقت موتورسیکلت کرده است.

با توجه به اظهارات مالک موتورسیکلت و به جای ماندن خودرو سواری پراید در محل، مأموران با بررسی سوابق خودرو متوجه شدند که خودرو دارای سابقه سرقت است و چند روز پیش به سرقت رفته است.

باتشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت و به دستور شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز رسیدگی به پرونده، مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: موتورسیکلت خود را برای فروش در روزنامه آگهی کرده بودم. ساعت ۱۸ همان روز فردی به عنوان خریدار با من تماس گرفت و پس از گرفتن نشانی منزل، با یک دستگاه خودرو پراید به در منزل مراجعه کرد. پس از توافق بر سر قیمت موتور به مبلغ ۱۵ میلیون تومان، این شخص سوئیچ خودرو پراید را به من داد و به بهانه اطمینان از سالم بودن موتورسیکلت از من خواست تا با موتور چرخی بزند. من نیز که تصور می کردم خودرو پراید متعلق به همین شخص است، سوئیچ موتور را به وی داده و او نیز پس از روشن کردن موتورسیکلت از محل دور شد. پس از آن، هرچقدر منتظر ماندم از وی خبری نشد و به همین علت با ۱۱۰ تماس گرفتم.

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده، شکایت های مشابه دیگری به پایگاه ششم آگاهی ارجاع شد که در تمامی آنها سارق به شیوه ای مشابه و به بهانه خرید موتورسیکلت های گران قیمت، پس از جلب مالباختگان از طریق به امانت گذاشتن موتورسیکلت خود و به بهانه دور زدن با موتور سیکلت، اقدام به سرقت می کرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با توجه به شیوه و شگرد یکسان استفاده شده در تمامی سرقت ها اطمینان پیدا کردند که سرقتها از سوی یک نفر انجام شده است. به همین خاطر اقدامات پلیسی برای چهره نگاری و شناسایی متهم آغاز و با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار، مجرم سابقه دار " امیر. ه " ۲۲ ساله با ۶ فقره سابقه دستگیری به اتهام موادمخدر، سرقت داخل خودرو و سرقت موتورسیکلت شناسایی شد.

با شناسایی تصاویر " امیر. ه " از سوی مالباختگان، تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه وی آغاز و سرانجام مخفیگاه متهم در منطقه سرآسیاب شناسایی، دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

متهم پس از انتقال به پایگاه ششم آگاهی و مواجه حضوری با مالباختگان، به ناچار لب به اعتراف گشود و به سرقت های موتورسیکلت در قالب خریدار و همچنین دهها فقره سرقت داخل خودرو و فروش اسناد و مدارک شناسایی به دست آمده از سرقت های داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی رئیس پایگاهد ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم و احتمال وقوع سرقتهای مشابه ، از تمام مالباختگان و به ویژه صالحبان موتورسیکلت که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان نبرد - انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه مراجعه کنند .