به گزارشافکارنیوز،بنابر اعلام پلیس مسکو، این نوزاد دختر هنگام بازی با گربه خانگی‌شان از پنجره طبقه نهم یک آپارتمان مسکونی سقوط کرد اما زنده ماند.

ایتارتاس اظهار کرد: مسئولان بیمارستانی مسکو با بیان اینکه این کودک تحت درمان قرار دارد، اعلام کردند که وضعیت جسمی این کودک در حال حاضر وخیم است.

بررسیهای بیشتر در مورد جزئیات این حادثه در حال انجام است.