مرتضي طلايي ـ رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران ـ در اين جلسه با ذكر چندين عبارت از انديشمندان و نويسندگان مشهور غربي كه حاوي نگاهي منفي نسبت به زنان بود، گفت: مفتخريم كه پيرو مكتبي هستيم كه تقوا را مبناي عزت انسانها قرار داده است و افتخارم اين است كه در سختترين روزهاي فعاليت در كسوت پليس مقيد بودم كه ظهر هر روز ناهار را در منزل و كنار همسرم صرف كنم.

به گزارش ایسنا، وی با لحنی شوخ گفت: سردارها هم برخلاف تصور برخی زن‌ذلیل‌اند.

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران متنی ادبی در وصف مادر و بخشی از ترانه فیلم «میم مثل مادر» مرحوم رسول ملاقلی‌پور را در جلسه قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز در روند ارائه گزارش عملکرد مالی شهرداری مناطق ۲۱ و ۲۲ هیچ مداخله‌ای نکرد و بخش عمده‌ای از زمان این جلسه را به خواندن کتابی مشغول بود.

همچنین مداخلات پیاپی مسوولان شهرداری از جمله پورزرندی معاون اداری و مالی شهرداری تهران در حین ارائه گزارش حسابرسی مناطق ۲۱ و ۲۲ موجب اعتراض خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران شد.

روند ارائه گزارش حسابرسی به نحوی پیش رفت که در انتهای جلسه، مسوولان اداری و مالی شهرداری منطقه ۲۲ که در جلسه حاضر بودند به نگاه منفی حسابرس رسمی شورای شهر اعتراض کردند که چمران نیز از شهرداری درخواست کرد که مستندات خود را در قبال بندهایی که به آن اعتراض دارند، در اختیار حسابرس قرار دهند تا به آن رسیدگی کند.

انتهای پیام