به گزارش ایسنا، بررسی آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نشان می‌دهد، اسامی و القاب حضرت فاطمه(س) بیشترین انتخاب نام ایرانیان برای فرزندان دختر خود بوده است.

پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور نشان می‌دهد، نام فاطمه چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بار تکرار شده است و نام زهرا سه میلیون و سه هزار بار در سایت این سازمان به ثبت رسیده است.

در مجموع نام فاطمه(س) و القاب ايشان بيش از ۱۱ ميليون بار در پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور به ثبت رسيده است.