معاون عمرانی اداره راه و ترابری استان کهگیلویه و بویراحمد اخبار منتشر شده درباره قطع انگشتان روستاییان اندرون بید انجیر و آبریز به دلیل استفاده از گرگر برای عبور از رودخانه را کذب دانست و گفت: طبق اطلاعات دریافتی دقیق از این روستاها حتی یک مورد قطع شدگی انگشت هم گزارش نشده است.

منوچهر حبیبی، درباره قطع انگشتان و مرگ روستاییان اندرون بید انجیر و آبریز به دلیل استفاده از وسیله حمل و نقل گرگر برای عبور از رودخانه مارون به مهر گفت: «اگر خبرگزاری هایی مانند شما که چنین اخباری را منتشر می کنند می توانند هزینه ساخت پل برای مردم روستاهایی شبیه به روستاهای گاودانه، اندرون یبدانجیر و آبریز را بپردازند اعلام کنند تا ما هم برای آنها پل بسازیم!»

حبیبی اظهار کرد: «طبق بررسی های انجام شده برای ایجاد پل صد متری روی رودخانه وحشی و عریض مارون باید چهار میلیارد تومان هزینه شود اما از آنجایی که این چند روستا جمعا فقط ۳۰ خانوار هستند چنین هزینه ای توجیه اقتصادی ندارد.»

حبیبی تصریح کرد: «روستاهای اندرون بید انجیر در فاصله ۳۵ کیلومتری بخش سرفاریاب شهرستان چرام واقع است که ۲۳ کیلومتر محور ارتباطی این روستا به بخش سرفاریاب آسفالت و عملیات اجرایی آسفالت پنج کیلومتر دیگر آن در دست اجراست.»

وی با بیان اینکه تردد خودرو تا این روستا به راحتی انجام می شود افزود: «برخی از خانوارهای این روستا متقاضی ایجاد پل یکصد متری بر روی رودخانه مارون برای ارتباط با بخش لوداب شهرستان بویراحمد هستند.»

وی در ادامه گفت: «نمونه این روستاها که در کنار رودخانه مارون زندگی می کنند و گرگر وسیله عبور و مرور آنهاست در استان کهگیلویه زیاد است بنابراین اگر قرار باشد برای همه آنها پل ساخته شود باید اعتبار زیادی را در اختیار داشته باشیم.»

حبیبی ادامه داد: «آیا تا به حال پرسیده اید که روستاییان برای چه می خواهند در آن محدوده پل ساخته شود؟ من رفته ام و آنجا را دیده ام. شاید سالی ده نفر بخواهند از این پل عبور کنند! بنابراین خودتان بگویید آیا احداثچنین پلی ضرورت دارد؟»

معاون عمرانی اداره راه و ترابری استان کهگیلویه و بویراحمد اخبار منتشر شده درباره قطع انگشتان روستاییان و مرگ آنها به دلیل استفاده از گرگر را کذب دانست و گفت: طبق اطلاعات دریافتی دقیق از این روستاها، حتی یک مورد قطع شدگی انگشت هم گزارش نشده است. شاید افرادی برای تفریح یا گوسفند چرانی به کنار رودخانه رفته و در حادثه ای انگشتانشان را از دست داده باشند اما نباید این اتفاقات را به حساب ما بگذارید.