طرح دو فوریتی نامگذاری یك ورزشگاه در تهران به نام ناصر حجازی امروز از سوی علیرضا دبیر مطرح شد و با تائید و امضای اعضای شورا، به ریاست شورای شهر تحویل شد.

به گزارش ایسنا، علی‌رضا دبیر با اشاره به محبوبیت مرحوم «ناصر حجازی» در میان ملت ایران، یادآور شد: وی دومین دروازه‌بان برتر تاریخ آسیا شناخته شده و همواره در کنار ملت ایران زیسته است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ضمن تسلیت به اعضای شورا و ورزشدوستان كشورمان در پی فوت ناصر حجازی، یادآور شد: با توجه به تسلیت سران قوا به ملت بابت این موضوع جا دارد كه شورای شهر نیز نسبت به نامگذاری ورزشگاهی در خور شأن ناصر حجازی اقدام كند.