به گزارش ايرنا،'عليرضا مصداقينيا ' روز سه شنبه در نشستي با خبرنگاران به مناسبت هفته مبارزه با دخانيات با اشاره به قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات افزود: برخي از بند هاي اين قانون مانند فروش سيگار به نوجوانان زير ۱۸ سال هنوز اجرا نشده كه اجرا نشدن اين بند قانوني در دست پيگيري است.

وی تاکید کرد: برخی دیگر از بندهای قانونی مانند ممنوعیت استعمال سیگار در رستوران‌ها و ادارات انجام شده است.

وی در مورد مالیات سیگار نیز گفت: سال گذشته از میزان مالیات ناشی از سیگار که قرار است طبق قانون به وزارت بهداشت و سازمان تربیت‌بدنی تعلق گیرد تنها نیمی از آن به این دو سازمان اختصاص یافت که سهم وزارت بهداشت از آن فقط هفت میلیارد تومان بود.

مصداقی نیا با بیان اینکه جشن تکمیل خانه‌های بهداشت با یک هزار و ۲۵۰ خانه بهداشت خرداد انجام خواهد شد، افزود: همچنین امسال ۱۰ تا ۱۴ میلیون نفر نیز تحت پوشش پزشک خانواده قرار می‌گیرند.

هفته مبارزه با استعمال دخانیات از فردا - چهارشنبه - در سراسر کشور آغاز می شود.