به گزارش افكار به نقل از واحد مركزي خبر ،محمدرضا مخبردزفولی پس از جلسه ۶۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است و هم اکنون درحال پیگیری کارهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه اجرایی آن هستیم. وی گفت: ساز و کار و چارچوب دانشگاه فرهنگیان عین دانشگاه های آموزش عالی کشور و تابعی از ضوابط حاکم بر آموزش عالی کشور خواهد بود. مخبردزفولی افزود: این ضوابط و ساز و کارها به زودی با همکاری وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش نهایی می شود. صدا و تصویر دارد