به گزارشافکارنیوز،سیدحسن موسوی چلک درباره اینکه چرا دستگاهی مثل آموزش و پرورش همچنان با نگاه محافظه کارانه با آمار اعتیاد برخورد می‌کند گفت: آمارهایی که در جامعه و در حوزه اجتماعی ارائه می‌شود، با واقعیت‌ها فاصله دارد چراکه امکان ثبت دقیق این آمارها وجود ندارد و این موضوع مختص به کشور ایران نیست بلکه در همه دنیا ارائه آمار در موضوعاتی که رنگ و بوی آسیب پیدا می‌کند، دشوار است.

وی با بیان اینکه با کتمان واقعیت نمی‌توان آن را مدیریت کرد، افزود: در حوزه اجتماعی باید به سطوح مختلف پیشگیری توجه کنیم که یکی از مهم‌ترین سطوح که همواره مغفول باقی مانده، پیشگیری سطح یک است، در حالی که یکی از ظرفیت‌ها در این حوزه آموزش و پرورش است.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: آموزش و پرورش ۱۲ سال با افراد ارتباط دارد و اولیای آنها حداقل ۳۰ سال با مدرسه در ارتباط هستند ضمن آنکه یکی از مورد وثوق‌ترین محیط‌های اجتماعی است و از سوی دیگر مردم و خانواده‌ها نیز در زمان حضور فرزندانشان در مدرسه، با این محیط در ارتباط هستند لذا دانش‌آموزان در سنی قرار دارند که اگر در این سنین اطلاعات کافی به آنها داده شود، به ندرت در سنین بالاتر درگیر آسیب‌های ناشی از مواد مخدر می‌شوند.

وی، آموزش و پرورش را بهترین فرصت برای آموزش و ارائه اطلاعات به دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم در جهت افزایش سواد اجتماعی دانش‌آموزان گام بردارد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با گریزی به برنامه‌های سال ۸۲ تا ۸۴ که در آن سالها برنامه‌ای تحت عنوان " پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی در مدارس " اجرا شده گفت: گروه‌های هدف این طرح اولیا مدارس، دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان بودند که با یک بسته آموزشی موضوعات " کنترل خشم "، " تصمیم‌گیری " و " روابط فردی " برای هر سه گروه اجرا شد و سه ضلع مثلث، مکمل خوبی برای این برنامه بود.

وی ادامه داد: در آن زمان فانی، وزیر آموزش و پرورش فعلی، معاون آموزش و پرورش نظری مهارتی وزارتخانه بود لذا این تجربه خوب توسط مدیران و مسؤلین فعلی آموزش و پرورش وجود دارد که می‌توانند از تجارب گذشته استفاده کنند.

موسوی چلک تاکید کرد: در سیاست‌های کلی آموزش و پرورش که توسط رهبری ابلاغ شده چند بند وجود دارد که به طور مشخص به بحثپیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی پرداخته، بنابراین آموزش و پرورش باید برای پرورش نسل خلاق و کارآمد و موثر از این سیاست‌ها و برنامه‌های کلی استفاده کرده و در جهت تربیت افراد مسؤلیت پذیر و آگاه گام بردارد.

آموزش و پرورش باید در کلاس‌های خود را برای افزایش مهارت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باز کند


مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: آموزش و پرورش باید در کلاس‌های خود را برای توسعه برنامه‌های مبتنی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باز کند.

فضای بی‌اعتمادی به بیرون از آموزش و پرورش باعثشده هیچ‌گاه این دستگاه نتواند از ظرفیت‌های موجود جامعه استفاده کند


وی ادامه داد: ممکن است آموزش و پرورش مشکلات منابعی و نیروی انسانی را برای اجرای این برنامه‌ها مطرح کند اما باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کند چرا که ظرفیت‌های مختلفی در جامعه وجود دارد که می‌توان از آنها به صورت بهینه استفاده کرد در حالی که فضای بی‌اعتمادی به بیرون از آموزش و پرورش باعثشده هیچ‌گاه این دستگاه نتواند از ظرفیت‌های موجود جامعه استفاده کند.

آموزش و پرورش باید برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش مهارت خود را بازنگری کند


مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش مهارتهای خود بازنگری داشته باشد، اظهار کرد: این بحثبه معنای نفی خدمات گذشتگان نیست؛ ضمن آنکه در کنار آموزش و پرورش باید از ظرفیت سایر حوزه‌ها از جمله روحانیون و ارتباط آنها با مردم در مناسبت‌های مختلف استفاده کنیم و چنانچه سواد اجتماعی این گروه نیز در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد، می‌توانند اطلاعات را به مردم منتقل کنند.

لزوم اجتماعی کردن شهرداری‌ها


شهرداری‌ها باید از سازمان صرف خدماتی به سازمان خدماتی اجتماعی تغییر رویکرد دهند

موسوی چلک با تاکید بر استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، بیان کرد: در کشور، شهرداری‌ها به عنوان یک سازمان شهری که خدمات پسماند را جمع‌آوری می‌کنند، شناخته شده است در حالی که می‌توان در بحثاجتماعی کردن شهرداری‌ها ورود جدی داشت به این معنا که این سازمان باید از یک سازمان صرف خدماتی به سازمان خدماتی اجتماعی تغییر رویکرد دهد.

وی نمونه روشن استفاده از این ظرفیت را وجود ۳۷۴ سرای محله در تهران عنوان کرد و گفت: اگر شهرداری تبدیل به یک سازمان خدمات اجتماعی شود، می‌توان از ظرفیت‌های متعدد آن در بحث‌ آسیب‌های اجتماعی استفاده بهینه کرد و قانون نیز این اجازه را صادر کرده که می‌توان بخشی از تصدی‌گری‌ها را به نهادهای عمومی همانند شهرداری واگذار کرد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: در این طرح با برنامه اجتماعی کردن شهرداری نباید همه کارها به عهده شهرداریها باشد بلکه میتوان از ظرفیت محله محوری و بومی محوری استفاده کرد چراکه هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که زنگ منازل شهروندان را به صدا دربیاورد، بنابراین باید از این ظرفیت و ارتباط شهرداری در محلات استفاده و بحث آسیبهای اجتماعی را از این طریق اطلاعرسانی کرد.