به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی در جمع اعضاء شورای معاونان ومدیران کل استان‌ها گفت: تلاش من این است که معلمان احساس کنند در پرداخت‌ها عدالت حاکم است.

وزیر آموزش و پرورش، بحثساماندهی نیروی انسانی را فراتر از ساماندهی نیرو در مدارس دانست و افزود: ساماندهی نیروی انسانی امری فراتر از ساماندهی معلمان در مدرسه است و باید به دنبال افزایش انگیزه معلمان برای حضور اثربخش در کلاس‌های درس باشیم.

وی با تمجید از تلاش و کوشش همه معلمان به ویژه معلمان ابتدایی گفت: باید تلاش کنیم ۲۰ درصد افزایش حقوق آموزگاران ابتدایی را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کنیم.

وی با اشاره به دشواری‌های تدریس در کلاس ‌های چند پایه تصریح کرد: باید تعداد دانش آموزان در کلاس‌های چند پایه را شناسایی کنیم تا توجه بیشتری به معلم ‌های چند پایه اختصاص یابد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش ۵۰ میلیارد تومان تعهد هزینه حق التدریس به صورت ماهانه دارد، یادآور شد: باید مناطق و استانها تلاش کنند سقف حق التدریسها را کم کنند و در همین راستا استانها و مناطقی که بتوانند میزان ساعات حق التدریس خود را تقلیل دهند مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت.