گروه اجتماعی

- اقبال شاکری در گفتگو باافکار نیوزبا بیان این مطلب افزود: نرخ بلیط مصوب برای بلیط های الکترونیک مدت دار یکساله برای خطوط مترو، ۵۵هزار تومان و با سقف استفاده ۱۰۰هزار تومان، بلیط یکساله اتوبوسرانی ۸۰ هزار تومان و با سقف استفاده ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین کارت مشترک اتوبوسرانی و مترو ۱۲۰ هزار تومان و با سقف استفاده ۱۵۰ هزار تومان تصویب شد که در این بین نیز بلیط های الکترونیکی مبلغ دار ۳۰ هزار تومانی با ۱۰ درصد، ۶۰ هزارتومانی با ۲۰ درصد و ۱۰۰ هزار تومانی با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می رسد.

عضو شورای شهر تهران همچنین با بیان اینکه این کارتها قابلیت استفاده در ناوگان حملو نقل عمومی را دارند، به کارتهای نیابت در شبکه حمل ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: در سال آینده برای پرداخت نقدی بلیط ها نیز کارت نیابت صادر شده که متصدی گیت های ورودی ایستگاه ها به جای مسافر بلیط الکترونیک را کشیده و مبلغ را از مسافر نقدی دریافت می کنند.

وی از تصویب معافیت اقشار مختلف در قیمت حمل و نقل عمومی در سال آینده خبر داد و افزود: کارت های ویژه دانش آموزان و دانشجویان، دارندگان کارت های منزلت، کارت های ویژه معلولان، ویژه خانواده محترم جانبازان و ایثارگران و جامعه تحت پوشش کمیته امداد از معافیت ۱۰ تا ۹۰ درصدی قیمت بلیط بر خوردار می شوند.

شاکری همچنین یادآور شد: این اقشار برای دریافت کارت مبلغی را به عنوان هزینه اولیه پرداخت و از سال آینده تنها مبلغ شارژ را پرداخت می کنند. همچنین در صورت برگرداندن کارت مبلغ اولیه مسترد می شود.

وی همچنین مبلغ کارت های نیابت را گرانتر از کارت های مدت دار و الکترونیک مبلغ دار عنوان کرد و افزود: مبلغ این کارت ۱۰ تا ۱۵ درصد گران تراز سایر کارتها خواهد بود.

گفتنی است در جلسه امروز شورای شهر تهران، حق الجاره ی غرفه های میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران نیز مصوب شد.