به گزارشافکارنیوز،محمود امانی طهرانی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از سال آینده سرعت تحول بنیادین کاسته شود و بر این اساس تغییرات کتاب‌های درسی دستخوش تحول شود؟ اظهار داشت: ‌ تغییرات به این معنا که پایه‌های تحصیلی به کل کنار گذاشته شود و مجدد به حالت قبل بازگردد، ‌ اعمال نمی‌شود اما به این معنا که ممکن است حجم کتاب‌هایی که دچار تجدید تالیف اصلی می‌شود کنترل شود، تغییراتی را شاهد خواهیم بود.

** تغییرات بنیادی کتاب ریاضی پایه چهارم


وی افزود: سال آینده در پایه چهارم و هشتم همچنان کتاب‌های تغییر یافته وجود خواهد داشت. در پایه چهارم عمده کتابهایی که تغییر پیدا می‌کند کتاب ریاضی است که تغییرات بنیادی آن از کلاس اول آغاز شده و به کلاس چهارم می‌رسد. کتاب مطالعات اجتماعی نیز با یک رویکرد جدید ارائه می‌شود. البته کتاب‌های دیگر ی داشتیم که ممکن است محتوای آن ثابت مانده باشد اما سازمان دهی آنها تغییر ‌کرده است مانند فارسی و علوم که اگر مخاطب به آن نگاه کند می‌گوید این‌‌ همان محتوای قبلی است اما به گونه‌ای سازمان دهی شده که فرآیند آموزش در آن بهتر و آسان‌تر صورت بگیرد بنابراین کتاب فارسی کلاس چهارم از این حیثتغییر می‌کند اما محتوای کلی کتاب تغییر نمی‌کند.

** سازمان دهی جدید کتاب دینی


مدیر کل دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری ادامه داد: در کتاب دینی روش سازمان دهی جدیدی داریم که مورد استقبال قرار گرفته و همان روال ادامه می‌یابد دو کتابی که کاملا از هر حیثجدید است کتاب مطالعات اجتماعی و ریاضی پایه چهارم است.

امانی طهرانی بیان کرد:در پایه هشتم ادامه پایه هفتم را خواهیم داشت درست با همان روالی که قبلا قصد شده بود یعنی ریلگذاری پایه هفتم در پایه هشتم ادامه مییابد. مثلا اگر کتاب کار و فناوری داشتیم همچنان خواهیم داشت. تغییرات کتابهای ریاضی و علوم و همان کاری که در هفتم بوده ادامه آن را در هشتم خواهیم داشت از این حیث کار اصلی که در نظام آموزشی در سال ۹۲ آغاز شده بود متوقف نمیشود بلکه در زمینه پشتیبانی از معلمان و کلاسهای درس تلاش داریم به نحو بهتری عمل کنیم و البته چون معلمان به ویژه در دوره اول متوسطه یک سال آموزش را گذراندند و این معلمان در سیستم ثابت هستند قطعا برای سال هشتم آمادگی بهتری دارند.