به گزارشافکارنیوز،امین حکیم با بیان اینکه دانشگاههای کشور در فراخوان جذب بهمن ماه سال جاری تعداد ۷ هزار و ۸۴۵ نیاز بارگذاری کرده اند، گفت: این تعداد تقاضا از سوی ۹ هزار و ۸۳۶ متقاضی به میزان تعداد ۱۸ هزار و ۶۹۱ اولویت بارگذاری شده دانشگاهها تعیین اولویت شد. از این تعداد نیاز، ۱۱ هزار و ۵۶۵ اولویت مربوط به دانشجویان دکتری، ۶ هزار و ۱۹۱ اولویت مربوط به پیمانی کارشناسی ارشد، ۴۹۹ اولویت مربوط به طرح سربازی دکتری تخصصی و ۴۳۶ اولویت طرح سربازی کارشناسی ارشد است.

وی با اشاره به سهم دانشگاهها از بارگذاری نیازها در این دوره از فراخوان، اظهار داشت: ۱۱ هزار و ۲۱۷ نیاز از مجموع ۱۸ هزار و ۶۹۱ نیاز بارگذاری شده توسط دانشگاهها مربوط به دانشگاههای دولتی و ۱۸۶ نیاز برای دانشگاههای غیردولتی همچنین یک هزار و ۲۸۸ نیاز هم برای دانشگاهها و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی بارگذاری شده است.

به گفته معاون مرکز جذب وزارت علوم، از بین استانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان تهران با تعداد ۶ هزار ۷۸۱ اولویت در ردیف نخست و دانشگاهها و مراکز آموزشی استان ایلام همچنان با مجموع ۴۳ اولویت در ردیف پایانی قرار دارند. همچنین دانشگاه تهران با یک هزار و ۷۰۴ نیاز دارای بیشترین بارگذاری است و برخی دیگر از دانشگاهها صرفاً یک نیاز را بارگذاری کرده اند.

حکیم با بیان اینکه در این دوره از فراخوان ۲۸۵ دانشگاه و مرکز آموزشی شرکت کرده اند، اضافه کرد: ۲۷۵ دانشگاه دولتی و غیردولتی کشور در این دوره از فراخوان دارای متقاضی بودند و ۱۰ مرکز آموزشی غیردولتی فاقد متقاضی هستند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاهها برای ۲۳۱ رشته تحصیلی در این دوره از فراخوان اعلام نیاز کرده اند که تا پایان فراخوان ۲۱۳ رشته تحصیلی، توسط متقاضیان انتخاب شده و ۱۴ رشته هم صرفاً یک اولویت داشته و ۱۷ رشته دیگر فاقد متقاضی اعلام شده اند.

فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه سال ۹۲ پس از تمدید ۳۰ بهمن ماه پایان یافت، همچنین بارگذاری دانشگاهها و ثبت نام متقاضیان برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت تا ۱۷ اسفندماه در سامانه مرکز جذب وزارت علوم، ادامه دارد.