به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) پارلمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستفیم و اصلاحات بعدی آن را ادامه دادند و بندهای ۳ و ۴ این لایحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اموالی که جزو ما ترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد، با تائید اشخاص مذکور از شمول مالیات بر ارثخارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است، جزو اموال مشمول مالیات بر ارثموضوع ردیف‌های مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

همچنین خانه ملتیها مقرر کردند اثاث البیت محل سکونت متوفی و انواع بیمههای عمر زندگی از شمول مالیات بر ارث مستثنی شدند.