به گزارشافکارنیوز،کامران باقری لنکرانی در مورد تخلفاتی که از سوی برخی پزشکان انجام می‌شود، گفت: جامعه پزشکی یکی از سرمایه‌های اجتماعی هر کشوری است و این سرمایه را نباید متزلزل کرد، زمانهایی بوده که این اتفاق افتاده و نتیجه‌اش آن شده که ما از ظرفیت‌های این سرمایه محروم شدیم.

وی ادامه داد: از طرفی میان ۱۴۰ هزار نفر جامعه پزشکی را تشکیل می‌دهند متخلفانی هم هستند. نمی‌خواهیم تخلف آنها را انکار کنیم و اعتقاد داریم تخلف در حرفه مقدس پزشکی باید بر برخوردی سخت‌تر و تندتر از سایر گروه‌ها همراه باشد چرا که این تخلف باعثمی‌شود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم از بین برود.

باقری لنکرانی گفت: اما راه آن برخوردهای چکشی نیست و در برخی مواقع متأسفانه افرادی را نشانه رفته‌اند که واقعاً متخلف نبوده‌ و خدمتگذار بوده‌اند.

وزیر اسبق بهداشت افزود: برخوردهای این چنینی باعثمی‌شود سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم و به نظر بنده بهترین برخورد، تعامل وزارت بهداشت، قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی است تا به این تخلفات رسیدگی بهنگام کنند.

وی افزود: این سازمان‌ها می‌توانند شدیدترین مجازات‌ها را برای پزشکان متخلف در نظر بگیرند این در حالی است که من شنیده‌ام یکی از اطبا به دلیل تخلفات مکرری که داشته به محرومیت دائم محکوم شده است و این به معنی بسته شدن پرونده پزشکی وی است.

باقری لنکرانی گفت: اگر کارها از طریق خودش انجام شود و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و با توجه به روند قانونی که وجود دارد همچنین در قانون تعزیرات که کمیته ۳ نفره‌ای پیش‌بینی شده است و همچنین در کل قوانین عمومی نسبت به تخلفات، قوانین کافی وجود دارد می‌توان برخوردهای خوبی را با این تخلفات داشت.

وزیر اسبق بهداشت تصریح کرد: در این صورت حرمت و سرمایه اجتماعی که مربوط به احترام به قشر پزشکان است حفظ خواهد شد.

وی ادامه داد: متأسف هستم که برخی از صحبتهایی که امروز بیان می‌شود علمی نیست و ناشی از نگاه بیمار به نظام سلامت است در حالی که نظام سلامت بدون پزشکان متبحر امکانپذیر نیست.

وزیر اسبق بهداشت گفت: پزشکان متبحر در کنار یک گروه که سایر اعضای پزشکی است میتوانند کار کند اما فرمانده همین گروه پزشکان هستند و اگر حرمتشان را از بین ببریم به نظام سلامت لطمه زدهایم و در نهایت معلوم نیست که به صلاح کشور باشد.