به گزارشافکارنیوز،پس از حضور وزیر نفت در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا در راستای گزارش وی یک فوریت طرحی را برای راه‌اندازی جایگاه‌های یک و دو تلمبه به تصویب رساندند.

این طرح که ابتدا با دو فوریت ارائه شد و در نهایت یک فوریت آن رأی آورد به منظور تسهیل در شرایط سوختگیری خودروها و جلوگیری از اتلاف زمان، انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌های مترتبه، توزیع بهینه مناسب و آسان سوخت جهت خودروها و توزیع متقارن جایگاه‌های سوخت رسانی در سطح کلان شهر تهران و حریم آن ارائه شد.

متن ماده واحده این طرح به این شرح است:

به منظور تامین جایگاههای سوخت رسانی و جلوگیری از اتلاف زمان، انرژی و صرفه جویی در هزینههای مترتبه از تاریخ ابلاغ این مصوبه شهرداری تهران موظف است اقدامات اجرایی لازم را جهت تسهیل و ایجاد جایگاههای سوخت رسانی کوچک با حداکثر دو دستگاه پمپ (بنزین و گاز) در سطح کلان شهر تهران و حریم آن راساً یا از طریق بخش های تعاونی و خصوصی با تعامل و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط معمول نماید. و گزارش اقدامات را هر ۶ ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.