به گزارشافکارنیوز،سیدتقی نوربخش - در دیدار اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارایه گزارش مبسوطی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی، افزود: در نظام بیمه‌ای با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی هم افزایش پیدا می‌کند؛ اما در کشور ما با وجود افزایش سن امید به زندگی به ۷۴ سال، سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۵۲ سال کاهش یافته است.

نوربخش با بیان اینکه در سال ۱۳۸۰ از بودجه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی، حدود یکهزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری، ذخیره شد، تصریح کرد: متأسفانه پیش‌بینی شده بود که در سال ۹۲، سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های خود برداشت کند که خوشبختانه با تلاش جمعی مدیران و کارکنان سازمان، این برداشت انجام نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بدهی‌های دولت در سال ۱۳۸۰ که معادل ۴۰۰ میلیارد تومان بود، به دلیل آغاز سیاست‌های اشتباه در سال ۱۳۹۲ به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر مجموع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که در طول یک دهه اخیر ایجاد شده، به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی در پایان صحبتهای خود اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها در سال ۹۳، ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به بدهیها افزوده خواهد شد و با سود تعلق گرفته به این بدهیها به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.