به گزارشافکارنیوز،احمد مسجدجامعی درباره نامگذاری خیابان یا معبری به نام پرفسور معتمدنژاد، ‌ اظهار داشت: تغییر نام میدان جوانان واقع در شهرداری منطقه ۳ و در نزدیکی دانشگاه علامه طباطبایی به نام پروفسور معتمد‌نژاد در کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران تصویب شد.

وی با بیان اینکه مکان‌یابی و تعیین مصوبه برای نامگذاری خیابان یا معبری به نام معتمدنژاد طبق وعده‌ای که از قبل داده بودیم پیش از فرا رسیدن چهلمین روز درگذشت وی انجام شد، ‌ ادامه داد: به زودی این مصوبه در یکی از جلسات علنی شورای اسلامی شهر تهران به رأی گذاشته می‌شود تا به تصویب نهایی برسد.

مسجدجامعی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد خیابانی به نام این محقق و دانشمند بزرگ ایرانی نامگذاری شود. کاظم معتمدنژاد، روزنامهنگار و حقوقدان ایرانی بود. وی به دلیل نقشی که در تدریس آکادمیک علوم ارتباطات و روزنامهنگاری در ایران داشت به پدر علم ارتباطات ایران شهرت یافته بود. وی بعدازظهر چهاردهم آذر ۱۳۹۲ در بیمارستانی در تهران به دلیل بیماری درگذشت و در قطعه نامآوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.