به گزارشافکارنیوز،دکتر محمود گلزاری با اشاره به اینکه شورای عالی جوانان به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور ۱۸ دستگاه در سطح بالای وزرا برگزار می‌شود، اظهار کرد: این شورا قوی‌ترین شورای جوانان است.

وی گفت: رئیس‌جمهوری در ملاقات اخیرشان با وزیر ورزش و جوانان قول مساعد داده‌اند تا شورای عالی جوانان به زودی تشکیل شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، تصریح کرد: طبق وعدهای که رئیسجمهور به وزیر ورزش و جوانان دادهاند، جلسه شورای عالی جوانان با حضور روحانی تا پایان اسفند ماه جاری برگزار میشود. همچنین جهانگیری معاون اول رئیسجمهور نیز اصرار داشتند تا شورای عالی جوانان حتی زودتر از شورای عالی ورزش تشکیل شود.